TEKNOLOJİ

AR-GE MERKEZİ

AR-GE Merkezi

Ar-Ge merkezimizin stratejisi ve hedefi:
• Yeni ürün geliştirilmesi,
• Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesinin yükseltilmesi,
• Ürün standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü yeniliklerin uygulanması,
• Yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi,
• Ar-ge kültürümüzün yükseltilmesi
• Departman için kaliteli personel yetiştirilmesi,
• Öz kaynak, ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlanmasıdır.